Katarzyna Stanisz


About me:

Born 1987 in Rzeszów, Poland. Graduate of The High School for the Arts in Rzeszów, Woodcarving Specialisation. 

From 2007 to 2008, student of The Faculty of Fine Arts in Sculpture, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Since 2008, student of Sculpture at The Academy of Fine Arts in Cracow in the atelier of Professor J. Nowakowski. 

Graduate Academy of Fine Arts in 2012. 

She is interested in sculpture, painting and graphic design. Participant in a ceramic residency in Szklarska Poręba, Poland, and the International Artistic Workshops Heckenland Forum in Dodenburg, Germany. 

 

Exhibitions and achievements:


2015


- Participation in International Art Workshop "Internationales Künstlertreffen" in Dodenburg, Germany, and in the connected exhibition;


2014


 - Participation in International Art Workshop "Internationales Künstlertreffen" in Dodenburg, Germany, and in the connected exhibition;

 

 - Participation in the "Correlations" exhibition in the High School for the Arts in Rzeszów;


 - Participation in the group exhibition "My graduates and Me" by Professor J. Nowakowski, Szczyrk;


2013 

 

 - Participation in the gruop exhibition "An unknown trail", Center of Sports and Culture, Krzeszowice; 


 - Participation in International Art Workshop "5 Internationales Künstlertreffen" in Dodenburg, Germany, and in the connected exhibition of landscape paintings;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Bolesławiec Cultural Center, International Center for Ceramics; Bolesławiec; 


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Gallery of the North Mazowsze Museum, Łomża; 


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Gallery of the Centrum Wiara i Kultura, Hebdów; 


 - Participation in the group exhibition"SQUAT", Zabierzów, Stary Młyn;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Center of Sports and Culture, Krzeszowice; 


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Dom Polonii, Cracow;


2012 


 - Participation in the group exhibition of Diploma 2012, Economic University, Cracow;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Na Styku Gallery, Chrzanów; 


 - Participation in International Art Workshop "4 Internationales Kunststudententreffen" in Dodenburg, Germany, and in the connected exhibition of landscape paintings;


 - Participation in a ceramic workshop in Szklarska Poręba, and group exhibition of ceramics at the house of Carl and Gerhart Hauptmann in Szklarska Poręba;


 - Participation in the group exhibition"SQUAT", Zabierzów, Stary Młyn;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Gallery of the Faculty of Sculpture;


 - Presentation of drawings in the "Personalities" exhibition at the Sculpture Department of the Academy of Fine Arts in Cracow;


2011 


 - Participation in the group exhibition "My graduates and Me" by Professor J. Nowakowski, Palace of Arts in Cracow;


 - Recipient of the Rector of the Academy of Fine Arts’Scholarship;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, e66 Gallery, Gdańsk;


 - Participation in the group exhibition of ceramics, Gallery of the North Mazowsze Museum, Łomża; 


 - Participation in International Art Workshop "Ausstellung Künstlertage 2011" in Dodenburg, Germany, and in the connected exhibition of landscape paintings;


 - Participation in the competition for the medal dedicated to "Widows of Katyn". A post-competition exhibition of the work in The Faculty of Sculpture Gallery in Cracow, and Zamek Ujazdowski in Warsaw. Work included in the competition’s calender and catalog; 


 - Participation in a ceramic workshop in Szklarska Poręba, with subsequent exhibition at The Bolesławiec Cultural Center, International Center for Ceramics;


 - Participation in the group exhibition"Drawing of the Semester", Faculty of Sculpture Gallery, Cracow;

 

   


O mnie: 


Urodzona w 1987 r. w Rzeszowie. Absolwentka Liceum Plastycznego w Rzeszowie na profilu snycerstwo. 
W latach 2007/2008 studentka Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od roku 2008 studentka Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof J. Nowakowskiego. Dyplom w 2012 r. 

Interesuje się rzeźbą, malarstwem oraz projektowaniem graficznym. Uczestniczka plenerów ceramicznych w Szklarskiej Porębie oraz Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych Heckenland Forum w Dodenburgu w Niemczech. 


Wystawy oraz osiągnięcia:

2015 r.

- Udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych " Internationales Künstlertreffen" w Dodenburgu w Niemczech oraz w wystawie poplenerowej;

2014 r.

 - Udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych " Internationales Künstlertreffen" w Dodenburgu w Niemczech oraz w wystawie poplenerowej;

 - Udział w wystawie "Korelacje" w Zespole Sztuk Plastycznych w Rzeszowie;

 - Udział w wystawie jubileuszowej prof. J. Nowakowskiego "Moi absolwenci i ja", Szczyrk;


2013 r.

 - Udział w wystawie zbiorowej "Na nieznanym szlaku", Centrum Kultury i Sportu, Krzeszowice;

 - Udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych „5 Internationales Künstlertreffen” w Dodenburgu w Niemczech oraz w wystawie poplenerowej;
 
 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, Międzynarodowym Centrum Ceramiki;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Centrum Wiary i Kultury w Hebdowie;

 - Udział w wystawie zbiorowej „SQUAT”, Zabierzów, Stary Młyn;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Galerii Domu Polonii w Krakowie;

2012 r. 

 - Udział w wystawie wybranych Dyplomów 2012, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki w Galerii Na Styku MOSiR w Chrzanowie;

 - Udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych „4 Internationales Kunststudententreffen” w Dodenburgu w Niemczech
oraz w wystawie poplenerowej;

 - Udział w plenerze ceramicznym w Szklarskiej Porębie, oraz wystawie zbiorowej ceramiki w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej
Porębie;

 - Udział w wystawie zbiorowej „SQUAT”, Zabierzów, Stary Młyn;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki ” Ceramicy z Krakowa pod Szrenicą”, Galeria Wydziału Rzeźby ASP;

 - Prezentacja prac rysunkowych w ramach cyklu „Osobowości” na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie;

2011 r.

 - Udział w wystawie zbiorowej „Moi absolwenci i ja” prof J. Nowakowskiego, Pałac Sztuki w Krakowie;

 - Stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki, Galeria e66 w Gdańsku;

 - Udział w wystawie zbiorowej ceramiki, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży;

 - Udział w Międzynarodowych Warsztatach Artystycznych „Ausstellung Künstlertage 2011” w Dodenburgu w Niemczech oraz w wystawie poplenerowej;

 - Udział w konkursie na medal dedykowany „Wdowom Katyńskim”, pokonkursowej wystawie prac w Galerii Wydziału Rzeźby oraz w Zamku Ujazdowskim w Warszawie podczas wręczania medali. Prezentacja medalu w kalendarzu okolicznościowym oraz katologu z konkursu;

 - Udział w plenerze ceramicznym w Szklarskiej Porębie, oraz poplenerowej wystawie prac w Bolesławieckim Ośrodku Kultury, Międzynarodowym Centrum Ceramiki;

 - Laureatka konkursu „Rysunek semestru” oraz udział w wystawie zbiorowej, Galeria Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie;
Kreator stron internetowych - strona bez programowania